De, dem eller dom?

Den som lyssnar på radioprogrammet Språket kan nog undra om man får skriva hur som helst nu för tiden. Språkprofessor Lars-Gunnar Andersson brukar vara mycket tillåtande och poängtera att det viktigaste är att vi förstår varandra. Men, när det gäller användningen av de och dem är han stenhård. Det måste man lära sig.

Många uttalar både de och dem som dom /dåm/. Men om vi använde dom som enda skriftform skulle det drabba skriftbilden kraftigt. Det är ett väldigt vanligt ord. Dom kan används för att markera talspråk.

Det finns ett enkelt test du kan ta till, och som oftast stämmer: – Byt ut de mot vi. Vi/de har inte gjort något fel. – Byt ut dem mot oss. Oss/dem har han aldrig brytt sig om.

Ibland stöter man på ett de som inte går att byta ut mot vare sig vi eller oss. Om du är osäker är det störst chans att det blir rätt om du väljer de. Det finns självfallet grammatiska regler för de/dem, som jag inte tar upp här. Klart är dock att svenskan ändras hela tiden och nu finns fall där både de och dem är möjliga.

« tillbaka!