Kunder nu och då

Jag har förmånen att få arbeta med vitt skilda uppdrag och träffa många kunniga människor inom helt olika branscher.