Webbcopy – webbtexter

Surfare är lata. Därför måste din webbplats* vara lättnavigerad och innehålla just det dina besökare söker. Dessutom måste den ha genomtänkt och kommunikativ design, där text och bild fungerar väl tillsammans.

En bra webbtext är lättläst, korrekt och trovärdig, både vad gäller innehåll och språk/ton. Besökaren ska känna sig trygg och våga klicka på länkar, ladda ner, beställa och köpa. En bra webbplats hjälper dig att nå framgång och göra affärer.

Jag arbetar som webbcopy och har god vana att skriva sökoptimerade webbtexter. Jag är även knuten till Lunds Universitet, Campus Helsingborg som lärare och föreläsare gällande webbtexter och sökoptimering.

Sökoptimering – SEO

Dina kunder ska hitta dig på webben. Jag sökoptimerar alla webbtexter, med tydliga titlar och rubriker efter relevanta sökord, och anpassar din webbplats efter hur sökmotorerna läser. Sökoptimering är en viktig och kostnadseffektiv marknadsföringsåtgärd.

*Ja, ja – du får kalla din webbplats för hemsida om du vill. Jag följer Språkrådets rekommendation.

Textbearbetning

I min roll som skribent och språkkonsult granskar och bearbetar jag andras texter.

Jag förenklar krångliga budskap. En tung utredning eller rapport blir en lättläst populärversion, en webbtext eller en pressrelease. Se exempel här >.

Jag kontrollerar att din text

har rätt ton och stil

är språkligt korrekt

är tydlig och övertygande

inte kan missförstås

inte innehåller syftningsfel

Jag samordnar ton och stil i ett dokument med flera skribenter.

Jag omarbetar din text för ett nytt syfte eller ny målgrupp.

Jag dokumenterar er konferens eller ert seminarium. Det viktigaste sammanställs i en text, som lämpar sig i tryck eller på webben.