Smarta och listiga lösningar för Helsingborg och H+

Helsingborg och H+H+ är Helsingborgs största stadsförnyelseprojekt i modern tid. Staden har en tydlig miljöprofil och självklart ska H+ området ha hållbara systemlösningar.

En rapport, Möjligheternas H+, samordning av resursflödena energi, vatten avlopp och avfall (EVVA), utarbetades av samverkansparterna Helsingborgs stad, NSR, NSVA och Öresundkraft.

Nu finns rapporten i kort och lättläst form, skriven av Weibull Ord & Idé copywriter och illustrerad med väldigt trevliga, sagolika bilder av Johan Thörnqvist på Gertrud och Söner.

Klicka på broschyren eller här för att läsa >

« tillbaka!