Unga får stöd hos Finsam

Unga får ett sammanhang i SambandetSamordningsförbundet (Finsam) i Höganäs projekt Sambandet riktar sig främst till unga vuxna upp till 29 år. Syftet är att utreda vilket stöd varje individ behöver för att förbättra sin arbetsförmåga. Projektets informationsfolder togs fram av Weibull Ord & Idés copywriter och Stig Grafisk Design.

Klicka på foldern eller här för att läsa >

« tillbaka!